2 % pre mDANCE

2 % pre mDANCE, o.z.

Milí priatelia, dovoľujeme si Vás informovať o podpore činnosti občianskeho združenia mDANCE. Je tu obdobie, keď môžete pomôcť 2 % (3 %) príspevkom z Vašich daní. Podľa Vášho uváženia môžete informovať o tejto možnosti aj ďalších naklonených darcov vo svojom okolí a tak podporiť naše združenie.

 

Údaje o príjmateľovi:

mDANCE, o. z.                                                                                                                                                       

právna forma: občianske združenie                                                                                   

Adresa: Dobrá 1377, 914 01 Trenčianska Teplá                                                                                                             

IČO: 50817116

 

Ako darovať 2 % mDANCE?

Postup sa mierne líši podľa toho, či ste zamestnanec, firma alebo živnostník, či fyzická osoba, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

ZAMESTNANEC – daňové priznanie podáva zamestnávateľ:

Od svojho zamestnávateľa si vyžiadajte „Potvrdenie o zaplatení dane r. 2023“

Vypíšte „Vyhlásenie o poukázaní 2 % 2023“

Tieto tlačivá zašlite do 31. 3. 2024 na svoj daňový úrad – podľa bydliska – adresy.

FYZICKÁ OSOBA – daňové priznanie si podáva sama:

Vypíšte naše údaje do príslušnej časti:

– fyzická osoba – príjmy len zo závislej činnosti: typ A

– fyzická osoba – príjmy podľa § 5 až 8 zákona o dani z príjmov v znení neskorších predpisov: typ B

PRÁVNICKÁ OSOBA

– Vypíšte naše údaje do príslušnej časti daňového priznania práv. osôb.

Informácia na poukázanie 3 % ak ste boli dobrovoľník

Ak ste v roku 2023 vykonávali dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín, môžete poukázať aj 3%. Dobrovoľník môže venovať 3 % z dane akejkoľvek organizácii, nielen tej, ktorej pomáhal.

 

Dôležité termíny:

do 31. 3. 2024 – posledný termín na podanie daňového priznania, ak ho podávate sami,

do 30. 4. 2024 – je potrebné zaslať vyhlásenie o poukázaní 2 % a potvrdenie o zaplatení na daňový úrad.

V daňovom priznaní môžete dať súhlas s poskytnutím Vašich údajov (meno, priezvisko a trvalý pobyt) nášmu občianskemu združeniu. Ak sa tak rozhodnete, budeme o Vás vedieť.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 3 .2024, resp. 1. 4. 2024) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

 

Ako pomáhajú Vaše 2 %?

  • nákup kostýmov pre deti
  • organizovanie tábor a akcií
  • organizovanie podujatí s charitatívným zámerom
  • štipendium pre sociálne slabších
  • zvelaďovanie a oprava priestorov mDANCE
  • zaobstaranie cvičebných pomôcok